Privacy Policy

Verhoog uw omzet

Wij komen graag langs

Onze specialisten

Door heel Nederland

085 401 8 401

Bel ons voor meer informatie

Privacyverklaring

Voor Clicks Company

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens Clicks Company verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Clicks Company, gevestigd en kantoorhoudend te Den Helder aan de Pastoor Koopmanweg 18, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 58178449 (hierna: ‘Clicks Company’).

Welke gegevens worden in het klantenbestand van Clicks Company verwerkt
We verwerken op verschillende momenten persoons- en bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, whitepaper of ander (kennis)document, surft op onze website en/of een product of dienst bij ons bestelt. We kunnen daarbij de volgende gegevens verwerken: – naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer – zoek-, surf en clickgedrag – bedrijfsgegevens waaronder KVK-nummer, bedrijfsgrootte, soort onderneming.

Doel van de verwerking van de gegevens
We gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
a) Algemeen klantencontact
De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor (i) het verstrekken van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, (ii) contact inzake de uitvoering van de tussen u en Clicks Company tot stand gekomen overeenkomst en (iii) vragen en/of klachten.
b) Anoniem statistisch onderzoek
We gebruiken het zoek-, surf- en klikgedrag en de (anonieme) gegevens uit het klantenbestand om anoniem statistisch onderzoek te doen naar algemene trends in bijvoorbeeld aankoopgedrag. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele klant. Op basis van deze onderzoeken kunnen we onze dienstverlening en website verbeteren.
c) Analyse surf-, zoek- en klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen
Met behulp van cookies wordt uw surf-, zoek- en klikgedrag opgeslagen. Deze gegevens kunnen we (via digital fingerprint of een ander identificatiemiddel) koppelen aan uw gegevens in ons klantenbestand (uitsluitend indien en voor deze gegevens bij ons bekend zijn). Aan de hand van voorgaande informatie kunnen we vervolgens (persoonlijke) aanbiedingen voor u samenstellen en tonen.
d) E-mailmarketing
Indien u daarmee akkoord bent gegaan gebruiken we uw e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze producten en diensten.
e) Telemarketing
Tenzij u daartegen bezwaar hebt gemaakt gebruiken we uw telefoonnummer om u telefonisch te benaderen voor gelijksoortige diensten en producten.

Opnemen van telefoongesprekken
In het geval van een telefonische verkoop neemt Clicks Company telefoongesprekken op, tenzij u tijdens het gesprek daartegen bezwaar hebt gemaakt. De opname wordt gebruikt om de afspraken tussen u en Clicks Company te verifiëren. De opname kan bovendien worden gebruikt voor evaluatie- en trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om na te gaan of u op een correcte wijze te woord bent gestaan. Indien u het niet eens bent met Clicks Company’s interpretatie van de inhoud van het telefoongesprek, kunnen we u de mogelijkheid bieden om de opname te beluisteren of een transcript daarvan te verstrekken. We behouden ons het recht voor om de kosten daarvan bij u in rekening te brengen.

Beveiligingsmaatregelen
Clicks Company heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewerkers
Clicks Company kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruikmaken van andere dienstverleners die als bewerker, uitsluitend in opdracht van Clicks Company, zullen optreden. Met deze bewerker sluit Clicks Company een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de verplichtingen uit deze privacyverklaring na te leven.

Inzagerecht, verwijdering en vragen
U kunt altijd inzage krijgen in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u deze laten verwijderen of wijzigen. Hiertoe en voor alle andere vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via: [email protected] Uw persoonsgegevens worden door Clicks Company niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

Deze privacyverklaring
Clicks Company kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. We raden daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken.