Disclaimer

Verhoog uw omzet

Wij komen graag langs

Onze specialisten

Door heel Nederland

085 401 8 401

Bel ons voor meer informatie

Disclaimer voor clickscompany.nl

Clicks Company (Kamer van Koophandel: 58178449) verleent u hierbij toegang tot www.clickscompany.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Clicks Company behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Clicks Company spant zich in om de inhoud van www.clickscompany.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.clickscompany.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Clicks Company. Er kan geen recht worden ontleend aan uitkomsten uit een rekentool. In het bijzonder zijn alle prijzen en diensten op www.clickscompany.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.clickscompany.nl. Clicks Company oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op www.clickscompany.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Clicks Company nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Clicks Company en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Clicks Company behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.