Clicks Company, uw website en de AVG Wet?

Eerder dit jaar hebben wij u reeds geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen op het gebied van Europese wetgeving rondom websites, gebruikers hiervan en de privacy. Kortom de AVG wet. Afgelopen maanden hebben wij diverse voorbereidingen getroffen om zorg te dragen...

Facebook marketing op twee manieren

Inmiddels zijn 1.7 miljard mensen wereldwijd actief op Facebook. Dit is dus een mooie kans om op dit platform te adverteren. De facebook marketing kan op twee manieren, namelijk advertenties en het plaatsen van berichten. De beweegreden voor het maken van een Facebook...

Heb jij al een doel voor social media?

Lukraak wat artikelen, leuke weetjes en afbeeldingen posten is geen goed voorbeeld van een goede social media strategie. Hoe het dan wel moet? Dat verschilt per product, branche, verkoop omgeving ect. Wat het makkelijker maakt is door het stellen van doelen. Heb voor...

Wat is de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een wetgeving die telt in de hele Europese Unie en dient als vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op basis van de volgende...

SEA en SEO Samen Sterk

SEA (Search Engine Advertising) en SEO (Search Engine Optimazation) zijn twee verschillende takken binnen het online marketing. Echter hebben ze wel veel met elkaar te maken en zijn ze als het ware om elkaar heen verweven. Hierdoor kunnen SEA en SEO elkaar versterken....