Clicks Company, uw website en de AVG Wet?

Eerder dit jaar hebben wij u reeds geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen op het gebied van Europese wetgeving rondom websites, gebruikers hiervan en de privacy. Kortom de AVG wet. Afgelopen maanden hebben wij diverse voorbereidingen getroffen om zorg te dragen...